Tilskudsordninger Udskriv

Tilskudsordning gældende fra 2014

Område

Instruktør

Hjælpeinstruktør

Ledelse

Alm. medlemmer

Kontingent

 

100 %

50 %

100 %

Intet

Hovedorg. (SKIF, DAG og lign.)

 

100 %

50 %

100 %

Intet

Transport til arrangementer i DK*

Egenbet. på max. 50 kr. Hvis klubben arrangerer transport vha. privatbiler til div. Arrangementer, chauffør får 2 kr. pr. km. Og fritages for egenbet.

Gebyr v/ deltagelse på lejre, fællestræninger, årsmøder i DK

100 %

50 %

100 %

Intet

Gebyr v/ deltagelse på stævner i DK

 

100 %

50 %

100 %

Intet

Gebyr v/ deltagelse på kurser i DK

100 %

100 %

100 %

Intet

Instruktørkørsel

 

2 kr. pr. km - udover 10 km, hvor det er relevant for ens funktion

 

Intet

Gradueringer

 

100 %

100 %

100 %

Intet

Munderingstilskud max 3000 kr. v/ varetagelse af fl. poster

 

2000 kr.

1000 kr.

2000 kr.

Intet

Overnatning lejre / stævner/ kurser

Op til 100 kr.

Op til 50 kr.

Op til 100 kr.

Intet

Gebyr v/ deltagelse i kurser/ seminarer eller lejre i udlandet

100 % dog max 200 kr. pr. dag

50 % dog max 100 kr. pr. dag

100 % dog max 200 kr. pr. dag

Intet

Transport til arrangementer i udlandet

Samme tilskud som i DK, dog max 200 kr. hver vej

 

 

 

* Ved brug af Taxa refunderes udgiften, hvis denne er en del af en nødvendig transport i forbindelse med en tilskudsberettiget rejse.

Senest opdateret: Onsdag, 19. februar 2014 23:10